top of page

Nose Work

Nose Work har sin grund i amerikanska hundstall där det användes för att aktivera hundarna. Inspirationen kommer från hur  polisen och tullen använder sina hundar för att leta efter specifika dofter. Till Sverige kom Nose Work under 2016 och från och med 2017 kan du, förutom att det är roligt för både dig och hunden som aktivering, även tävla i Nose Work.

Innan du anmäler dig, läs igenom Allmänna anmälningsvillkor.

 

Grundkurs - NoseWork

Förkunskaper: Inga

 

Innehåll: På grundkursen tränar vi hunden att känna igen doften Eukalyptus i olika miljöer. Vi låter hunden hitta doften i kartonger och på föremål inomhus.

Vi går även igenom tävlingsreglerna för NW1.

Antal elever: max 6 st

Utbildningstillfällen: 4 tillfällen á 1,5 timme

Kursdagar:  

Tid: 

Kostnad: 2000kr

Fortsättningskurs I - NoseWork

Förkunskaper: Hunden ska känna igen doften Eukalyptus.

Innehåll: På kursen tränar du och din hund på att bli säkrare på att hitta doften Eukalyptus i olika typer av behållare inom- och utomhus.

 

Antal elever: max 6 st

Utbildningstillfällen: 4 tillfällen á 1,5 timme

Kurstillfällen: 

Tid: 

Kostnad: 1400 kr

Fortsättningskurs II - NoseWork

Förkunskaper: Hunden ska känna igen doften Eukalyptus.

Innehåll: På kursen tränar du och din hund på att bli ännu säkrare på att hitta doften Eukalyptus i olika typer av både inom- och utomhus.

 

Antal elever: max 6 st

Utbildningstillfällen: 4 tillfällen á 1,5 timme

Kurstillfällen: 

Tid: 

Kostnad: 1200 kr

Fortsättningskurs Behållarsök - NoseWork

Förkunskaper: Hunden ska känna igen doften Eukalyptus.

Innehåll: På kursen tränar du och din hund på att bli säkrare på att hitta doften Eukalyptus i olika typer av behållare både inom- och utomhus.

 

Antal elever: max 6 st

Utbildningstillfällen: 3 tillfällen á 1,5 timme

Kursstart: 

Tid: 

Kostnad: 1200 kr

 

Fortsättningskurs Inomhussök - NoseWork

Förkunskaper: Hunden ska känna igen doften Eukalyptus.

Innehåll: På kursen tränar du och din hund på att bli säkrare att hitta Eukalyptus i olika typer av lokaler. Gömmorna kan vara både höga och låga, åtkomliga och oåtkomliga.

Antal elever: max 6 st

Utbildningstillfällen: 3 tillfällen á 1,5 timme

Kursstart: 

Tid: 

Kostnad: 1200 kr

Fortsättningskurs Utomhussök - NoseWork

Förkunskaper: Hunden ska känna igen doften Eukalyptus.

Innehåll: På kursen tränar du och din hund på att bli säkrare att hitta doften Eukalyptus i olika utomhusmiljöer, Gömmorna kan vara både höga och låga, åtkomliga och oåtkomliga. 

 

Antal elever: max 6 st

Utbildningstillfällen: 3 tillfällen á 1,5 timme

Kursstar: 

Tid: 

Kostnad: 1200 kr

Fortsättningskurs Fordonssök - NoseWork

Förkunskaper: Hunden ska känna igen doften Eukalyptus.

 

Innehåll: På kursen tränar du och din hund på att bli säkrare att hitta doften Eukalyptus på olika typer av fordon. Gömmorna är lågt placerade, både åtkomliga och oåtkomliga.

Antal elever: max 6 st

Utbildningstillfällen: 3 tillfällen á 1,5 timme

Kursstart: 

Tid: 

Kostnad: 1200 kr

bottom of page