top of page

Träning Nose Work

Vill du och din hund bli bättre på Nose work? På våra träningstillfällen får du träna på fyra olika sökmoment. Efter varje sök går vi igenom vad du och din hund kan göra för att bli bättre.

Klicka på "Till anmälan" för att läsa mer om de olika specifika träningstillfället samt kostand.


Kommande träningstillfällen


Nose Work-träning 17/3. Anmälan öppnar 18/2.
Nose work-träning 14/4. Anmälan öppnar 18/3.
Nose work-träning 12/5Anmälan öppnar 15/4.
Nose work-träning 9/6Anmälan öppnar 13/5.
Nose work-träning 4/8Anmälan öppnar 10/6.
Nose work-träning 1/9Anmälan öppnar 5/8.
Nose work-träning 29/9Anmälan öppnar 2/9.
Nose work-träning 27/10Anmälan öppnar 30/9.
Nose work-träning 24/11Anmälan öppnar 28/10.
Nose work-träning 22/12Anmälan öppnar 25/11.

bottom of page