top of page

Prov Specialsök 2023-06-30

På årets kennelläger kommer vi arranger ett inofficiellt prov i Specialsök. Provet är bara öppet för hundar från Barvatorp´s kennel (därav ett inofficiellt prov).

Domare: Mikael Hedman

Antal platser: max 12 ekipage. Om det blir fler kommer lottning genomföras.

Sista anmälningsdagen 19/6

Kostnad 350 kr. Inbetalas på bg 5018-1999 efter att anmälan är stängd och man fått fått meddelande att man fått en plats på provet

Frågor? Kontakta: Thomas Lamrell på k9specialsok@gmail.com eller 070-209 21 27 

Välkommen!

Anmälda

1.   Göran med Urax

2.   Charlotta med Tarzan

3.   Ulrika med Alfa

4.   Peter med Nocks

5.   Sissel med Leiah

6.   Michalela med Gaizt

7.   Yvonne med Ezta

8.   Ing-Marie med Kämpa

9.   Ann-Margret med Happy

10. Mikael med Noga

11.Susanne med Bosse

12. Jeanette med Önska

bottom of page