Träning Nose Work

Vill du och din hund bli bättre på Nose work? På våra träningstillfällen får du träna på fyra olika sökmoment. Efter varje sök går vi igenom vad du och din hund kan göra för att bli bättre.

Innan du anmäler dig, läs igenom Allmänna anmälningsvillkor.

Plats:          Se nedan
Tid:             Vid varje datum har vi fyra tränings-                         tillfällen.
                   Träningstillfälle I,   kl. 10.00
                   Träningstillfälle II,  kl. 11.15
                   Träningstillfälle III, kl. 13.15
                   Träningstillfälle IV, kl. 14.30
                   
Kostnad:    200 kr per hund och träningstillfälle
Deltagare:  5 ekipage per träningstillfälle.
Krav:           Hunden ska kunna känna igen den                           doft som ni ska träna på
Anmälan:    Kostnaden swischas till
                   070-1915536 efter att anmälningstiden                     gått ut och du fått veta vilken grupp du                     är med i.

I anmälan väljer du, förutom datum, vilken doft du vill träna på.

Vi fyller på träningstillfällen eftersom vi får in anmälningarna.

När anmälningstiden gått ut kommer lista på vilken grupp du är med i och betalningsinformation.

Så länge det går att anmäla sig kommer alla med på träningen. 

Datum:     20/3, anmälan öppnar 14/3
                 Plats: E.S.O.

                 17/4, anmälan öppnar 11/4
                  Plats: E.S.O.

                 15/5, anmälan senast 9/5
                  Plats: E.S.O.

                 12/6
, anmälan senast 6/6                                            Plats: E.S.O.