top of page

Träning Nose Work

Vill du och din hund bli bättre på Nose work? På våra träningstillfällen får du träna på fyra olika sökmoment. Efter varje sök går vi igenom vad du och din hund kan göra för att bli bättre.

Innan du anmäler dig, läs igenom Allmänna anmälningsvillkor.

Plats:          Se nedan
Tid:             Vid varje datum har vi fyra tränings-                         tillfällen.
                   Grupp I,   kl. 10.00 - 11.00
                   Grupp II,  kl. 11.15 - 12.30
                   Rast

                   Grupp III, kl. 13.00 - 14.15
                   Grupp IV, kl. 14.15 - 15.30
                   
NYTT FÖR I ÅR

Anmälan:    Efter att du anmält dig swich:ar du
                   200 kr till 070-1915536. 
                   Du är inte anmäld förrän                                           anmälningsavgiften är inbetald.

Observera att om du avanmäler dig senare än 14 dagar innan träningen återbetalas inte anmälningsavgiften.


Deltagare:  5 ekipage per träningstillfälle.

Krav:           Hunden ska kunna känna igen den                         doft som ni ska träna på.

Fredagen innan träningstillfället kommer en startlista skicka ut.


Så länge det går att anmäla sig kommer alla med på träningen. 

Datum:     

19/3, plats Lövsta kolloniväg 11 Hässelby
         FULLT!

16/4, plats E.S.O. = Platen är inte bestämd än.

14/5, plats E.S.O.

11/6, plats E.S.O.

bottom of page