top of page

Prövningsordning

Många har säkert hört att man ska ”lita på hunden”, troligtvis alldeles för många gånger utan att man ska ha börjat tro på det. Hundar är i det flesta fall bättre än vi på att söka efter dofter men ingen hund föds till att ha en outsläcklig lust att söka efter t.ex. hash, så hur ska du då kunna lita på att hunden gör ett bra jobb? Oavsett vad du ska ha hunden till så måste du test den för att se om det du utbildat den till verkligen fungerar.

För att göra det måste man först ta fram en kravspecifikation som exakt anger vad hunden ska kunna göra när den är operativ, alltifrån vad den ska kunna hitta, i vilken miljö den ska kunna arbeta i, hur länge den ska kunna arbeta, hur många felaktiga markeringar den får göra e.t.c. Specifikationen används sedan av dressörerna för att utforma utbildningen av hunden.

Kravspecifikationen används sedan för att utformar en prövningsordning som anger hur hunden ska testas. Det är det som anges i kravspecifikationen som ska provas och ingen annat.

bottom of page