top of page

Vad ska hundarna kunna?

Den prövningsordning vi använder är i tre steg. Detta för att ekipage som inte nått hela vägen fram ändå ska kunna komma ut i fält och få operativ erfarenhet. Det finns oftast alltid uppgifter som även dessa ekipage kan genomföra.

För att kvalitetssäkra vårat arbete och för att våra kunder ska vara säkra på att få ett kvalitativt utfört arbete, provar vi våra hundars förmåga en gång varje år.

Sökpreparat

 • 10 g cannabis

 • 10 g marijuana

 • 5 g hash

Sökhund certifierad, krav:

 • Under max 30 minuter söka i 15 rum om 20m²,

 • Markera minst 8 av 10 gömmor utplacerat 8 timmar innan söket påbörjas,

 • Högst utföra en (1) felaktig markering,

 • Söka i två rum utan gömma,

 • Markera gömman passivt,

 • Markera gömma placerat från 0 till 2,7 meter över golv,

 • Marker gömma som inte är åtkomliga som t.ex. inne i klädskåp, i skrivbordslådor etc.
   

Sökhund certifieringssteg 2, krav:

 • Under max 30 minuter söka i 10 rum om 20m²,

 • Markera minst 7 av 10 gömmor utplacerat 4 timmar innan söket påbörjas,

 • Högst utföra en (1) felaktig markering,

 • Söka i ett (1) rum utan gömma,

 • Markera gömma placerat från 0 till 1,5 meter över golv,

 • Markera gömma som hunden inte kan komma hela vägen fram till som t.ex. under skåp och eller i hyllor.

Sökhund certifieringssteg 3, krav:

 • Under max 20 minuter söka i 5 rum om 20m²,

 • Markera minst 6 av 10 gömmor utplacerat 2 timmar innan söket påbörjas,

 • Högst utföra felaktig en (1) felaktig markering,

 • Alla rummen ska vara försedda med minst en gömma.

 • Markera gömma placerat från 0 till 0,75 meter över golvet,

 • Markera gömma där hunden kan komma hela vägen fram till.

bottom of page