top of page

Träning Patrullhund

Patrullhund – allsidigare och roligare träning finns inte

 

Hur reagerar din hund om den känner lukten av, hör en människa eller träffar på ett spår i skogen.

Patrullhundsträning kan du göra för att det är kul eller som aktivering. Du kanske vill tävla i bruksgrenen Patrullhund eller så vill du kanske göra det för att du i framtiden vill utbilda din hund till Patrullhund i Hemvärnet.

Du kommer få träna din hund att använda alla sina sinnen för att hitta en rolig figurant i skogen. Träningen bygger på att hunden ska tycka att det roligaste som finns är att hitta en ”gubbe” i skogen och få busa och få godis av honom.

På träningstillfällen med vind- och ljudmarkering kommer vi träna hunden på att gå före dig på en smal stig i skogen. Vid sidan av stigen ligger en av våra figuranter. När hunden kommer på stigen gör han ett litet prassel-ljud. Hunden ska gå stanna, lokalisera ljudet och får sedan springa ut och busa och få godis av figuranten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På träningstillfällen med spårupptag kommer vi träna hunden på att gå före dig på en smal stig i skogen. En av våra figuranter har lagt ett spår som korsar stigen. När din hund kommer fram till spåret kommer den att följa det och i slutet av spåret ligger figuranten som hunden får busa med och få godis av.

bottom of page