top of page

Specialsök

Specialsök är ett samlingsnamn för allt sök där man lär hunden att leta efter ett speciellt ämne. Ämnet hunden kan letar efter kan vara narkotiska preparat eller lukten av kantarell. Det är bara våran fantasi och skicklighet som dressör som avgör vad vi kan få hunden att hitta.

Att låta hunden arbeta med sin nos är inte bara en bra aktivering och ger en gladare hund, det skapar också ett samarbete och en bra relation mellan förare och hund som man har glädje av i andra sammanhang. Det är också en rolig träningsform där hunden får utlopp för sitt behov att nosa och samtidigt lär sig ökad koncentration och fokusering på sin uppgift.

Vi arbetar främst med specialsök för den som vill arbeta operativt med sin hund men även ni som vill lära sig mera om specialsök, tävla eller aktivera sin hund på ett fantastiskt sätt är naturligt vis välkomman.

 

Allmänt

Ämnet vi använder oss av vid inlärning och träning är Röd Kong. Vi börjar med hel Kong och sedan när hunden blir säkrare och säkrare så minskar vi storleken på Kongen genom att dela den i mindre och mindre bitar för att till sist bra ha en liten millimeterstor bit kvar.

Vi inlärning använder oss av baklängeskedjning, dvs. vi börjar med att lära hunden markera för att sedan lära hunden rätt sökbeteende. Det markeringssätt vi valt är att hunden ska vara passiv och stirra på det den söker efter. Om hunden ska ligga, sitta eller stå väljer du utifrån vad hunden operativt ska användas till. Om det t.ex. inte är lämpligt att hunden är för nära doftkällan kan det vara lämpligt att hunden sittmarkerar. Den kommer då naturligt att komma en bit från doftkällan när den markerar.

Vi använder oss av en progressionsplan som definierar de olika stegen man behöver gå igenom för att nå målet.

Ann och Mysak.jpg
bottom of page