top of page

Hårda spår

Hårda spår är spår på asfalt och betong. Vittringen som hunden följer på dessa underlag blir mycket mindre än av spår i skogen. För att hunden ska klara av det behöver den vara mer noggrann.

Att låta hunden arbeta med sin nos är inte bara en bra aktivering och ger en gladare hund, det skapar också ett samarbete och en bra relation mellan förare och hund som man har glädje av i andra sammanhang. Det är också en rolig träningsform där hunden får utlopp för sitt behov att nosa och samtidigt lär sig ökad koncentration och fokusering på sin uppgift.

Vi arbetar främst med spår för den som vill arbeta operativt med sin hund men även ni som vill lära er mera om spår för att tävla eller som aktivering av sin hund på ett fantastiskt sätt är naturligt vis välkomman.

 

Allmänt

Vi börjar med att få upp hundens intresse att leta små delar av Kong på asfalt. Kongbitar placeras i en ”upptrampad” triangel. Efter hand minskar vi antalet Kong-bitar och lägger på ett utgående spår.

När hunden blir säkrare lägger vi till vinklar, terrängskiften, spårupptag etc.

Vi tränar in markeringen separat utanför spåret. Det markeringssätt vi valt är att hunden ska vara passiv och stirra på apporten. Om hunden ska ligga, sitta eller stå väljer du utifrån vad hunden operativt ska användas till. Om det t.ex. inte är lämpligt att hunden är för nära doftkällan kan det vara lämpligt att hunden sittmarkerar. Den kommer då naturligt att komma en bit från doftkällan när den markerar.

Vi använder oss av en progressionsplan som definierar de olika stegen man behöver gå igenom för att nå målet.

vlcsnap-2019-01-09-21h03m22s809.png
bottom of page