top of page

Sprängämnessök

Vi utför endast sök i förebyggande syfte. Vid misstanke om brott är det en polisiär uppgift.

Vi utför inga sök på person.

Vid upptäck av sprängämne eller pyroteknik är det upp till uppdragstagaren att eventuellt göra en polisanmälan.

Innan vi utför något uppdrag upprättar vi ett sekretessavtal med uppdragsgivaren.

Efter genomfört uppdrag redovisar vi  resultatet av söket i en skriftlig rapport där eventuella träffar redovisas.

 

Vi har förare och hundar för att söka i alla typer av miljöer efter följande preparat

- RDX

- TNT

- Semtex

- Pentyl

- ANIED

Behöver ni hjälp? Tveka inte att kontkta oss för en offert.

bottom of page